Hof ’s Hertogenbosch 22 januari 2008 (Otto LCD tv’s hoger beroep), LJN BC2420, met commentaardoor Menno Weij. (ECLI:NL:GHSHE:2008:BC2420)
Hof ’s Hertogenbosch 22 januari 2008 (Otto LCD tv’s hoger beroep), LJN BC2420, met commentaardoor Menno Weij. (ECLI:NL:GHSHE:2008:BC2420)

Lcd tv te koop aangeboden voor € 99,00: geldig aanbod? Otto biedt op haar website een lcd tv te koop aan voor € 99,–. Een groot aantal consumenten heeft dit aanbod aanvaard door via de website een tv te bestellen. De Stichting stelt zich namens de bij haar aangesloten consumenten op het standpunt dat een geldige overeenkomst tot stand is gekomen en vordert nakoming (levering van de lcd tv voor € 99,–). Net als de kortgedingrechter oordeelt het hof dat geen sprake is van een geldig aanbod. Door de aanvaarding van een dergelijk aanbod komt geen overeenkomst tot stand (artikel 3:33/35 BW). Otto heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een vergissing en het moet ook voor de consumenten op het moment dat zij deze televisie, een HD ready breedbeeld lcd televisie van een A-merk met beelddiameter van 80 cm., bestelden duidelijk zijn geweest dat het om een vergissing ging. Er was niet bij vermeld dat het een stuntaanbod was of zo. Dat de consument na het doen van de bestelling tot tweemaal toe een bevestiging heeft ontvangen (zie artikel 6:227 c lid 2 BW), is bij de beantwoording van de vraag of al dan niet een overeenkomst is tot stand gekomen niet van belang. Daarmee is enkel de ontvangst van de bevestigd, niet dat er een overeenkomst is tot stand gekomen.


Categorieën: E-commerce, nocategory