Hof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012 (Dimitri), LJN BW6503 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BW6503)Hof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012 (Dimitri), ECLI:NL:GHSHE:2012:BW6503, LJN BW6503


Conflict over rectificatie. Appellant heeft aanvullende tekst geplaatst bij de rectificatie, waardoor opnieuw voeding gegeven wordt aan de verdachtmakingen. Dat uit de rectificatie voor het publiek voldoende duidelijk zou blijken dat appellant door de rechter in het ongelijk is gesteld, kan hier niet aan afdoen. Het doel van de rectificatie was immers niet om het publiek te informeren over de uitkomst van de procedure maar om het nadelige effect voor geintimeerde van de -naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter- niet op feiten gebaseerde verdachtmakingen zoveel mogelijk ongedaan te maken.


Voldoende aannemelijk dat geruime tijd na betekening van het vonnis op de website nog diverse artikelen en verwijzingen naar artikelen zichtbaar waren, in strijd met het vonnis.


Uit de stukken, de CD-ROM en de door geintimeerde overgelegde verklaringen valt naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende duidelijk op te maken of de aan de orde zijnde uitlatingen op genoemde andere websites daadwerkelijk zijn gedaan door appellant. Dat appellant (nauwe) contacten onderhoudt met de beheerder(s) van deze andere sites, is daartoe onvoldoende.


Categorieën: Executiegeschillen, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Pedohunting, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , ,