Hof ‘s-Hertogenbosch 24 april 2012 (Eestairs), LJN BW4126 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BW4126)Hof ‘s-Hertogenbosch 24 april 2012 (Eestairs), ECLI:NL:GHSHE:2012:BW4126, LJN BW4126


Executiegeschil. Voor zover vor internetrecht van belang: Deskundige verklaart dat hoogst onaannemelijk is dat de screenprints cache-kopieën betreffen, gelet op (i) de frequentie waarop een browser in de regel de cache verifieert, in het bijzonder bij de instelling ‘every visit to page’, (ii) het aantal computers waarop de trap is gezien, en (iii) de handmatige verwijdering van de cache van één van die computers, terwijl de deskundige in dit verband voorts belang hecht aan (iv) het feit dat eveneens screenprints van de rectificatie zijn getoond, waaruit blijkt dat de website op dat moment nieuw was geladen en geen cache kopie betrof.


Eestairs heeft niet voldoende concreet aangegeven op welke grond kan worden aangeomen dat de vele overgelegde screenprints zijn gemaakt van op dat moment reeds verouderde gegevens.


Categorieën: Executiegeschillen, nocategory

Tags: , , ,