Hof ‘s-Hertogenbosch 26 oktober 2004 (Explicit), LJN AR7515. (ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7515)
Hof ‘s-Hertogenbosch 26 oktober 2004 (Explicit), LJN AR7515. (ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7515)

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor als voorlopig oordeel omtrent het ontbreken van overeenstemming tussen het merk ‘Explicit’ en het teken ‘Explicit Knowledge’ werd geformuleerd, acht het hof de vordering van Explicit voor zover gebaseerd op artikel 5 Hnw niet voor toewijzing vatbaar. De naam ‘Explicit’ is om de daar genoemde redenen niet gelijk te achten aan de naam ‘Explicit Knowledge’, terwijl van slechts een geringe afwijking evenmin sprake is. Daar komt bij dat door Explicit geen concrete feiten of omstandigheden zijn gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten.


Categorie├źn: Merkenrecht, nocategory