Hof ’s-Hertogenbosch 27 februari 2013 (voorstel voor een ontmoeting), LJN BZ2577 (ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2577)Hof ’s-Hertogenbosch 27 februari 2013 (voorstel voor een ontmoeting), ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2577, LJN BZ2577

Verdachte van grooming kent slachtoffer via Hyves. Contact via sociale media en chat.


Het hof is van oordeel dat aan het vereiste van “een voorstel voor een ontmoeting en het verrichten van een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting” is voldaan, nu verdachte voldoende concrete plaatsen en tijdstippen voor het hebben van ontmoetingen met slachtoffer heeft voorgesteld en voorts het verwezenlijken van deze afspraak heeft getracht af te dwingen door de nodige druk op slachtoffer uit te oefenen, haar daartoe zijn telefoonnummer te geven en haar voor te spiegelen dat seks op haar leeftijd normaal was. Verdachte heeft alles in het werk gesteld een ontmoeting te realiseren. Het doel van verdachte daarbij was het plegen van ontuchtige handelen (gemeenschap) met slachtoffer. Het is enkel aan slachtoffer te danken dat er geen feitelijke ontmoeting heeft plaatsgevonden.


Het enkele feit dat de plaats van de ontmoeting nog globaal was, doet aan vorenstaande niet af. Daarbij acht het hof nog van belang dat verdachte en slachtoffer elkaars telefoonnummer hadden, zodat op elk gewenst moment deze ontmoetingsplaats bekend kon worden.


Categorieën: Chat, Grooming, Identiteitsfraude, nocategory, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,