Hof van Justitie EG 6 maart 2007 (Massimiliano Placanica / Italië), zaaknrs. C-338/04, C-359/04 en C-360/04, met commentaar door Michael Frese.
Hof van Justitie EG 6 maart 2007 (Massimiliano Placanica / Italië), zaaknrs. C-338/04, C-359/04 en C-360/04, met commentaar door Michael Frese.

Categorieën: nocategory