Hof van Justitie EU 6 september 2012 (Mühlleitner v Yusufi), zaak C-/190/11Hof van Justitie EU 6 september 2012 (Mühlleitner v Yusufi), zaak C-/190/11

Artikel 15, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat de overeenkomst tussen de consument en de ondernemer op afstand is gesloten.


Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, E-commerce, nocategory

Tags: , , ,