Hof van Justitie EU 9 juli 2020 (Constantin Film Verleih), zaak C‑264/19, ECLI:EU:C:2020:542

Hof van Justitie EU 9 juli 2020 (Constantin Film Verleih), zaak C‑264/19, ECLI:EU:C:2020:542

Artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het daarin opgenomen begrip „adressen” met betrekking tot een gebruiker die bestanden heeft geüpload die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, niet ziet op het e-mailadres en het telefoonnummer van deze gebruiker en het IP-adres dat is gebruikt om deze bestanden te uploaden of het IP-adres dat is gebruikt bij de laatste toegang van deze gebruiker tot zijn gebruikersaccount.

Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden, E-mail, Filmpjes op internet, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , ,