Hoge Raad 1 september 2020 (geklede kinderen), ECLI:NL:HR:2020:1347

Hoge Raad 1 september 2020 (geklede kinderen), ECLI:NL:HR:2020:1347

Foto’s van naakte verdachte met daarop zijn geklede kinderen zijn aan te merken als kinderporno. Hof heeft vastgesteld dat op in bewezenverklaring vermelde, door verdachte als ‘selfie’ vervaardigde afbeeldingen penis van verdachte zichtbaar is en dat deze stijf is dan wel door verdachte in zijn hand wordt gehouden. Verder zijn op deze foto’s telkens één of twee jonge kinderen van verdachte, die zich in zijn directe nabijheid bevinden, herkenbaar in beeld gebracht. In dat verband heeft hof vastgesteld dat uit aard van afbeeldingen blijkt dat aanwezigheid van kinderen niet min of meer toevallig is maar dat zij (deels) het onderwerp vormen van de foto’s. Daarnaast heeft hof vastgesteld dat foto’s telkens onmiskenbaar seksuele lading hebben. Op basis van onder meer deze vaststellingen heeft hof geoordeeld dat op afbeeldingen sprake is van een seksuele gedraging van verdachte en dat de afbeeldingen, door de wijze en plaats waarop kinderen zijn afgebeeld alsmede uit foto’s sprekende seksuele ambiance, seksuele strekking hebben waarvan deze kinderen deel uitmaken. ’s Hofs op deze (niet onbegrijpelijke) vaststellingen en oordelen gebaseerde conclusie dat bij foto’s telkens sprake is van afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand betrokken is die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Enkele omstandigheid dat kinderen op deze foto’s zelf niet naakt zijn afgebeeld en daarop zelf geen seksuele handelingen verrichten, maakt dit niet anders.

Categorieën: Foto's, Kinderporno

Tags: , , , , , ,