Hoge Raad 10 juni 2014 (persbericht opmaken),ECLI:NL:HR:2014:1358Hoge Raad 10 juni 2014 (persbericht opmaken),ECLI:NL:HR:2014:1358

Het Hof heeft vastgesteld dat aan het versturen van de emailberichten met als afzender ‘[betrokkene 1]@talp/tv’ onderscheidenlijk ‘[betrokkene 2]@versatel.com’ met de onjuiste inhoud – samengevat – dat Versatel Telecom International N.V. gesprekken voert met Deutsche Telekom AG over mogelijke vormen van strategische samenwerking, waaronder een openbaar bod, het volgende is voorafgegaan. De verdachte en medeverdachte hebben, samen achter de pc van laatstgenoemde gezeten, een publicatie van Belgacom en Versatel aangepast waarbij zij Belgacom hebben veranderd in Deutsche Telecom. De aangepaste tekst hebben zij uitgeprint. Vervolgens zijn de verdachte en medeverdachte naar een hostel gegaan en hebben zij samen plaatsgenomen achter de in het hostel aanwezige pc met internetverbinding. Aldaar heeft de verdachte de tekst van het bericht voorgelezen en heeft medeverdachte de tekst ingetypt.


Het oordeel van het Hof dat de verdachte, gelet op de hiervoor omschreven gedragingen, kan worden aangemerkt als iemand die de persberichten heeft "opgemaakt" en daarmee het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.


Categorieën: E-mail, nocategory

Tags: , , , , , ,