Hoge Raad 12 maart 2013 (schijnbaar betrokken), LJN BY9719 (ECLI:NL:HR:2013:BY9719)Hoge Raad 12 maart 2013 (schijnbaar betrokken), ECLI:NL:HR:2013:BY9719, LJN BY9719


Het Hof heeft geoordeeld dat het bestanddeel ‘schijnbaar betrokken’ in de delictsomschrijving van art. 240b Sr meebrengt dat onder deze strafbepaling ook begrepen is een realistische afbeelding van een niet-bestaand kind in die zin dat de afbeelding niet van echt is te onderscheiden. Dat oordeel is, gelet ook op de wetsgeschiedenis van art. 240b Sr, juist. Het oordeel van het Hof dat de in de tenlastelegging omschreven afbeeldingen niet als realistisch in deze zin zijn aan te merken, is feitelijk van aard. Gelet ook op de vaststellingen van het Hof dat de afgebeelde personen ‘geen echte kinderen’ zijn en dat voor ‘de gemiddelde kijker (en ook kinderen) (…) aanstonds blijkt dat het gaat om gemanipuleerde afbeeldingen’, is dit oordeel voorts niet onbegrijpelijk.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory, Virtuele omgeving

Tags: , , , , ,