Hoge Raad 12 mei 2020 (Skydrive), ECLI:NL:HR:2020:799

Hoge Raad 12 mei 2020 (Skydrive), ECLI:NL:HR:2020:799

In geval van digitale opslag door gebruik van een clouddienst moet onderscheid worden gemaakt tussen de aldus voor de gebruiker beschikbare digitale opslagruimte en de gegevensdrager waarop die opslagruimte zich bevindt. Mede in aanmerking genomen dat de term ‘bezit’ als bedoeld in artikel 240b Sr volgens de wetsgeschiedenis een fysieke connotatie heeft, heeft het hof dit miskend door bewezen te verklaren dat de verdachte “een gegevensdrager, (…) te weten een digitale opslagruimte (Skydrive)” in zijn bezit heeft gehad. Het cassatiemiddel klaagt daarover terecht.

Categorieën: Cloud, Kinderporno

Tags: , , , , ,