Hoge Raad 13 februari 2015 (mp3-speler transmitter), ECLI:NL:HR:2015:285

Hoge Raad 13 februari 2015 (mp3-speler transmitter), ECLI:NL:HR:2015:285

Geschil over kwalificatie van apparaat A, een “audio steno […] zijnde mp3speler transmitters”.

A bestaat uit een (klank)kast met daarin vijf luidsprekers die elk zijn voorzien van een digitale versterker. De kast is voorzien van knoppen voor geluidsregeling (‘mute’ en ‘volume’) en van een aansluiting voor een koptelefoon, een audio-ingang, twee netwerkpoorten en een aansluiting voor het elektriciteitsnet. Voorts is in A een moederboard ingebouwd met daarop onder meer een centrale processor unit. De software die aanwezig is in (het geheugen van) het moederboard bestaat onder meer uit de besturingssoftware Linux. Linux kan door middel van internetverbinding vanaf het internet geüpdatet worden. A heeft niet de mogelijkheid data op te slaan.

Om aansluiting te maken met het internet dient A met een ethernetkabel te worden verbonden met een kabelmodem of router. Door deze verbinding kunnen met A muziek- of andere geluidsbestanden (hierna samen: de geluidsbestanden) in alle gangbare formats of uitzendingen van internetradiostations die vanaf het internet worden aangeboden en gedistribueerd, worden ‘gedownload’ en tijdens het proces van downloaden door middel van de geïntegreerde luidsprekers worden beluisterd. Dit gedurende het downloaden afspelen van geluidsbestanden zonder de gedownloade gegevens op te slaan wordt wel aangeduid als ‘streaming’. Streaming is mogelijk doordat de software van A uitwisseling van gegevens (‘communicatie’) mogelijk maakt met software die actief is op de computers van aanbieders op het internet waardoor op deze wijze aangeboden geluidsbestanden ter beschikking worden gesteld aan A en door deze laatste worden ontvangen.

Op A zijn meer dan 25.000 radiostations, programma’s en podcasts voorgeprogrammeerd.

De Hoge Raad verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de volgende vragen:

Dienen de posten 8517, 8518, 8519 en 8527 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een product als in dit arrest omschreven (A), dat digitale informatie ontvangt en zonder deze op te slaan (“streaming”) in de vorm van geluid versterkt weergeeft door middel van vijf (geïntegreerde) luidsprekers en/of doorstuurt naar andere apparaten in het lokale netwerk, vatbaar is voor indeling onder een of meer van deze posten, en zo ja welke? Of dient post 8543 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een apparaat als A daaronder moet worden ingedeeld als elektrisch apparaat met een eigen functie?

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , ,