Hoge Raad 13 maart 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:331

Hoge Raad 13 maart 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:331

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de inhoud van het bericht op de website www.stopkinderseks.com van de verdachte afkomstig is. Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen dat de verdachte een hyperlink naar voormeld bericht op haar Facebookpagina heeft gedeeld en dat zij daarbij anderen heeft verzocht het bericht verder te delen. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het Hof tevens heeft vastgesteld dat door het delen van die hyperlink op haar Facebookpagina het bericht waar die hyperlink naartoe leidde voor iedere willekeurige bezoeker van de Facebookpagina van de verdachte zichtbaar was en dat het bericht vervolgens ook daadwerkelijk door derden verder is gedeeld, geeft het oordeel van het Hof dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan “verspreiding van een geschrift en/of afbeelding” niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd.

Er is sprake van telastlegging van een “bepaald feit” als bedoeld in art. 261 Sr, indien het feit op een zodanige wijze door de verdachte is tenlastegelegd dat het een duidelijk te onderkennen concrete gedraging aanwijst. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien het “feit” niet het gedrag van de betrokkene betreft maar een eigenschap die hem wordt toegedicht en evenmin, zo het wel gaat om diens gedrag, indien dat gedrag slechts in algemene termen wordt geduid en derhalve niet wordt toegespitst op een voldoende geconcretiseerde gedraging. (Vgl. HR 29 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1171, NJ 2009/541.)

Het oordeel van het Hof dat het in de bewezenverklaring bedoelde bericht, dat is gekoppeld aan de website www.stopkinderseks.com, – onder meer bestaande uit de woorden: “Postcode IJmuiden let op je kinderen. In of rond de a-straat woont een man die niet van kleine kinderen af kan blijven. De politie is sinds augustus 2013 op de hoogte maar doet er niets aan” en een foto van de aangever, waarbij deze een zwarte balk over zijn ogen heeft – de telastlegging van een “bepaald feit” als bedoeld in art. 261, eerste lid, Sr oplevert, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat het bericht niet slechts vermeldt het ‘niet van kleine kinderen af kunnen blijven’ maar ook dat de politie daarvan sinds augustus 2013 op de hoogte is, alsmede in aanmerking genomen dat uit de overige door het Hof vastgestelde feiten blijkt dat de verdachte ook ter kennis van het publiek heeft gebracht dat de aangever haar kind heeft misbruikt.

Categorie├źn: Hyperlinks, Pedohunting, Smaadschrift, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,