Hoge Raad 13 november 2015 (prejudiciële vragen TPB), ECLI:NL:HR:2015:3307

Hoge Raad 13 november 2015 (prejudiciële vragen TPB), ECLI:NL:HR:2015:3307

Vordering van Brein tegen internetproviders om te komen tot blokkering van The Pirate Bay (TBD). Hoge Raad stelt vragen aan het HvJ EU:

  1. Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn door de beheerder van een website, indien op die website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar een systeem bestaat waarbij voor gebruikers meta-informatie over beschermde werken die op de computers van gebruikers staat, wordt geïndexeerd en gecategoriseerd, zodanig dat de gebruikers de beschermde werken aan de hand daarvan kunnen traceren en kunnen up- en downloaden?
  2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt:

Bieden art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11 Handhavingsrichtlijn ruimte voor een bevel aan een tussenpersoon als in die bepalingen bedoeld, indien deze tussenpersoon inbreukmakende handelingen van derden faciliteert op de wijze als bedoeld in vraag 1?

Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , , ,