Hoge Raad 14 april 2014 (geen beklag over strafrechtelijk ntd-bevel), ECLI:NL:HR:2014:908Hoge Raad 14 april 2014 (geen beklag over strafrechtelijk ntd-bevel), ECLI:NL:HR:2014:908

Tegen klaagster is door de officier van justitie te Arnhem op een bevel zoals bedoeld in artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht uitgevaardigd. Klaagster heeft, als internet Serviceprovider, tijdig aan dit bevel van de officier van justitie voldaan. Tegen het uitgevaardigde bevel heeft klaagster een bezwaarschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering ingediend.


Gelet op de bewoordingen van art. 552a, eerste lid, Sv heeft de Rechtbank met juistheid geoordeeld dat art. 552a Sv niet voorziet in de mogelijkheid een klaagschrift als bedoeld in het eerste lid van die bepaling in te dienen tegen een in art. 54a Sr bedoeld bevel van de officier van justitie tot ontoegankelijk maken van gegevens.


Categorie├źn: nocategory, Notice-and-take-down, Positie tussenpersonen, Strafvordering

Tags: , , , , , , ,