Hoge Raad 14 september 2010 (steigerelementen), LJN BM8052 (ECLI:NL:HR:2010:BM8052)Hoge Raad 14 september 2010 (steigerelementen), ECLI:NL:HR:2010:BM8052, LJN BM8052

Beklag tegen beslag. Klager heeft aangevoerd dat hij de in beslaggenomen bouwmaterialen, meer specifiek steigerelementen van het merk Layher na een advertentie op internet te goeder trouw heeft gekocht van verkoper. Klager heeft aangevoerd dat verkoper hem heeft verteld dat hij bij zijn vader in een voegbedrijf werkt, dat zij daarvoor zelf steigers aanschaffen en dat zij het teveel aan materiaal daarna weer verkopen.


De Rechtbank heeft geoordeeld dat de klager de bouwmaterialen van een particulier heeft gekocht en niet van een "erkende handelaar". Daarmee heeft de Rechtbank tot uitdrukking gebracht dat de uitzonderingsbepaling van art. 3:86, derde lid onder a, BW zich niet voordoet. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.


Categorie├źn: nocategory, Online veilingen-marktplaats

Tags: , , , , , , ,