Hoge Raad 16 november 2010 (internetgokkast), LJN BM3633 (ECLI:NL:HR:2010:BM3633)Hoge Raad 16 november 2010 (internetgokkast), ECLI:NL:HR:2010:BM3633, LJN BM3633


Het Hof had in het bestreden arrest geoordeeld dat neutrale internetzuilen "telkens zolang dat duurde een middel werden om een of meer kansspelen te spelen", met andere woorden kansspelautomaten in de zin van art. 30 Wok vormden. Echter, in titel Va van de Wet op de kansspelen is een afzonderlijk wettelijk regime in het leven geroepen voor speelautomaten – waaronder ingevolge art. 30 Wok ook kansspelautomaten zijn begrepen – en zijn speelautomaten met het oog daarop uitgezonderd van het algemene verbod van art. 1, aanhef en onder a, Wok. Gelet daarop getuigt de verwerping door het Hof van het verweer dat de regeling van de Wok inzake de speelautomaten geen lex specialis vormt ten opzichte van art. 1 Wok, waarop de tenlastelegging is toegesneden, van een onjuiste rechtsopvatting.


Categorie├źn: Gokken op internet, nocategory

Tags: , , , , , , ,