Hoge Raad 17 januari 2012 (verhoor door Newbies), LJN BT2052 (ECLI:NL:HR:2012:BT2052)Hoge Raad 17 januari 2012 (verhoor door Newbies), ECLI:NL:HR:2012:BT2052, LJN BT2052


Het proces-verbaal van het verhoor van verdachte komt niet overeen met de geluidsopname die van dat verhoor is gemaakt.


Het hof heeft geoordeeld dat niet is gebleken van enige opzet aan de zijde van de verhorende politieambtenaren om verdachte op een verkeerd spoor te brengen. Het moge zo zijn dat zij ten tijde van het verhoor van verdachte de begrippen webspace en website niet, althans onvoldoende, kenden en dat zij wellicht ook overigens niet gespecialiseerd waren op het gebied van internet, maar daarmee is nog niet gegeven dat zij ongeschikt waren tot het verhoren van verdachte. Het verhoor vond immers plaats op basis van door andere, wel op het gebied van internet en kinderporno gespecialiseerde, opsporingsambtenaren aangeleverde onderzoeksbevindingen en het kan niet zo zijn dat verhorende opsporingsambtenaren per se ook over die kennis behoren te beschikken. De verhorende politieambtenaren hebben verdachte in de gelegenheid gesteld de schriftelijke weergave van de door hem afgelegde verklaring door te lezen en daar al dan niet mee in te stemmen.


Door aldus te oordelen heeft het Hof het gevoerde verweer verworpen op gronden die zijn beslissing kunnen dragen. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.


Categorie├źn: nocategory, Strafvordering

Tags: , , , ,