Hoge Raad 19 april 2005 (pincode), LJN AS9237 (ECLI:NL:HR:2005:AS9237)
Hoge Raad 19 april 2005 (pincode), LJN AS9237 (ECLI:NL:HR:2005:AS9237)

’s Hofs oordeel dat het bewezenverklaarde – het doen van een betaling via een betaalautomaat met gebruikmaking van een giropas en de daarbij behorende pincode door een ander dan de daartoe gerechtigde – oplevert diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht d.m.v. valse sleutels, getuigt, mede gelet op de conclusie van de plv. PG (o.m. overzicht rechtspraak), niet van een onjuiste rechtsopvatting. Van tegenstrijdigheid tussen de vrijspraak van de tenlastegelegde opzetheling en de bewezenverklaring van de – latere – diefstallen is geen sprake, aldus HR in afwijking van conclusie plv. PG.


Categorie├źn: nocategory