Hoge Raad 20 januari 2017 (thuiskopie vergoedingen), ECLI:NL:HR:2017:59

Hoge Raad 20 januari 2017 (thuiskopie vergoedingen), ECLI:NL:HR:2017:59

De Hoge Raad verklaart voor recht dat de in art. 16c Aw bedoelde billijke vergoeding uitsluitend bedoeld is om het nadeel (te verstaan als: de voor de desbetreffende kopieerhandeling gederfde licentievergoeding) dat de rechthebbenden ondervinden van de reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c Aw vallen, te compenseren, alsmede dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron.

Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden

Tags: , , , , ,