Hoge Raad 22 februari 2011 (Toxbot), LJN BN9287 (ECLI:NL:HR:2011:BN9287)Hoge Raad 22 februari 2011 (Toxbot), ECLI:NL:HR:2011:BN9287, LJN BN9287

Het Hof heeft geoordeeld dat elke consumentenversie van het computerbesturingssysteem Windows XP is voorzien van enige beveiliging in de zin van art. 138a, eerste lid aanhef en onder a, (oud) Sr. Dat oordeel geeft in het licht van hetgeen het Hof zoals hiervoor weergegeven heeft overwogen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Opmerking verdient daarbij dat onder het doorbreken van enige beveiliging, zoals bedoeld in art. 138a, eerste lid onder a, (oud) Sr, mede dient te worden verstaan het tegen de wil van de rechthebbende binnendringen in een computer langs een weg die de aanwezige beveiliging niet of onvoldoende afsluit. Daarbij is niet van belang of die opening inherent is aan het systeem of is veroorzaakt door andere ‘aanvallers’.


Categorie├źn: Beveiliging, Computercriminaliteit, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , ,