Hoge Raad 22 mei 2012 (bedreiging Wilders), LJN BW6181 (ECLI:NL:HR:2012:BW6181)Hoge Raad 22 mei 2012 (bedreiging Wilders), ECLI:NL:HR:2012:BW6181, LJN BW6181


Rap met bedreigende tekst op YouTube gezet. Er blijken verschillende versies te zijn, met en zonder geluiden van pistoolschoten, waardoor het Hof de context waarin de tekst is geplaatst, niet kan vaststellen. HR: Het hof heeft de beslissing niet voldoende gemotiveerd: zonder nadere motivering niet begrijpelijk waarom "in de onderhavige zaak een enkele beoordeling van de tekst van de rap onvoldoende is om tot een bewezenverklaring van de aan de verdachte verweten bedreiging te komen", terwijl daarnaast niet duidelijk is in hoeverre binnen dit beslissingskader past zijn overweging: "Naar het oordeel van het hof kan, gelet op de inhoud van de raptekst in zijn geheel, derhalve bezien in de gehele context van de tekst, niet zonder meer worden afgeleid dat de verdachte heeft begrepen of heeft moeten begrijpen dat zijn rap bij de aangever de redelijke vrees kon doen ontstaan dat de verdachte de aangever zou ombrengen".


Categorie├źn: Bedreiging, Filmpjes op internet, nocategory

Tags: , , , , , ,