Hoge Raad 22 november 2011 (ASS kussen), LJN BQ3106 (ECLI:NL:HR:2011:BQ3106)
Hoge Raad 22 november 2011 (ASS kussen), LJN BQ3106, korte inhoud (ECLI:NL:HR:2011:BQ3106)

Art. 266 Sr. Opzettelijke belediging van een ambtenaar op internetsite. De bewezenverklaring houdt in dat het hier gaat om een belediging die verbalisant X is aangedaan. Dat betekent dat de gedane uitlating de strekking moet hebben X aan te randen in zijn eer en goede naam. Het gebruik van de volgens de bewezenverklaring door verdachte gebezigde bewoordingen is in het algemeen niet beledigend, zodat i.c. de beantwoording van de vraag of van belediging a.b.i. art. 266 Sr sprake is, afhangt van de context waarin de uitlating is gedaan (vgl. HR LJN BJ9796). De door het Hof in de bewijsvoering vastgestelde context biedt onvoldoende grond voor het oordeel dat van zodanige belediging sprake is.


Categorie├źn: nocategory