Hoge Raad 26 maart 2013 (Computervredebreuk beveiligde router), LJN BY9718 (ECLI:NL:PHR:2013:BY9718)Hoge Raad 26 maart 2013 (Computervredebreuk beveiligde router), ECLI:NL:PHR:2013:BY9718, LJN BY9718

Een geautomatiseerd werk moet cumulatief drie functies hebben: opslag, verwerken en overdracht van gegevens. Een router lijkt daar niet aan te voldoen. Verdachte wist toegang te krijgen tot een met een wachtwoord beveiligde router, het hof achtte dit gedrag onwenselijk maar niet strafbaar. Volgens de Hoge Raad heeft het hof Den Haag miskend door doorslaggevend te achten dat de verdachte zich geen toegang heeft verschaft tot de beveiligde gegeven in de computer van betrokkene, dat verdachte zich toegang heeft verleend tot een geautomatiseerd netwerk. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het begrip geautomatiseerd werk niet beperkt is tot apparaten die zelfstandig aan deze drievoudige eis voldoen. Ook netwerken bestaande uit computers en/of telecommunicatievoorzieningen heeft de wetgever onder het begrip geautomatiseerd werk willen brengen. Nu de verdachte zich geen toegang heeft verschaft tot de computer van betrokkene sluit dit niet uit dat de verdachte zich met een of meer van de in art. 138a, eerst lid, (oud) Sr omschreven middelen opzettelijk en wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot een geautomatiseerd werk, of tot een deel van een geautomatiseerd werk, bestaande uit de aan betrokkene toebehorende computer, de door haar gebruikte – met een wachtwoord beveiligde – router, en de internetverbinding die met gebruik van deze apparaten tot stand kon worden gebracht.


Categorieën: Computercriminaliteit, nocategory

Tags: , , , , , ,