Hoge Raad 26 mei 2020 (contactslot), ECLI:NL:HR:2020:916

Hoge Raad 26 mei 2020 (contactslot), ECLI:NL:HR:2020:916

Voor zover van belang voor internetrecht: Het hof heeft blijkens de bewijsvoering en op basis van de daarin opgenomen verwijzing naar “de openbare bron YouTube” kennelijk geoordeeld dat het van algemene bekendheid in de zin van artikel 339 lid 2 Sv is dat “een contactslot van een scooter/bromfiets met bouten is vastgemaakt en eerst kan worden verwijderd en/of vervangen door de plastic kap van het voertuig los te schroeven”. Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk.

Categorieën: Bewijs (strafrechtelijk), Filmpjes op internet

Tags: , , ,