Hoge Raad 26 oktober 2010 (bewijs opzet kinderporno), LJN BO1713 (ECLI:NL:HR:2010:BO1713)Hoge Raad 26 oktober 2010 (bewijs opzet kinderporno),
ECLI:NL:HR:2010:BO1713, LJN
BO1713

Uit de gebezigde bewijsmiddelen (te weten: verklaring van de verdachte dat hij veel porno heeft gedownload, dat hij geen bijzondere voorkeur heeft voor jonge kinderen, en dat op zijn computer één filmfile aanwezig was die voldeed aan de criteria van strafbaarstelling in artikel 240b Sr.) kan niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte – al dan niet in voorwaardelijke vorm – was gericht op het in het bezit hebben van de in de bewezenverklaring bedoelde afbeelding. De bestreden uitspraak is in dat opzicht dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory

Tags: , , , ,