Hoge Raad 28 september 2004 (Kournikova), LJN AO7009. (ECLI:NL:HR:2004:AO7009)
Hoge Raad 28 september 2004 (Kournikova), LJN AO7009. (ECLI:NL:HR:2004:AO7009)

Verspreiding worm-computervirus waardoor mail-servers konden vastlopen. 1. De opvatting dat van “schade” ex art. 350a.3 Sr eerst sprake is indien de betreffende gegevens daadwerkelijk schade aan gegevens in een geautomatiseerd werk hebben aangericht,is onjuist. 2. Voor strafbaarheid o.g.v. art. 350a.3 Sr is vereist dat verdachtes opzet erop is gericht dat de door hem ter beschikking gestelde of verspreide, zichzelf in een geautomatiseerd bestand vermenigvuldigende, gegevens schade kunnen aanrichten.


Categorieën: Computercriminaliteit, nocategory