Hoge Raad 4 april 2017 (Ponypark City), ECLI:NL:HR:2017:579

Hoge Raad 4 april 2017 (Ponypark City), ECLI:NL:HR:2017:579

Het kennelijke oordeel van het Hof dat de bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte een strafbare poging opleveren omdat zij naar de uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het delict dat bestaat in het opzettelijk bewegen van een persoon waarvan de verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, tot het plegen van ontuchtige handelingen en dat die gedragingen dus moeten worden aangemerkt als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art. 248a Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel ook toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen het korte tijdsverloop en het nauwe verband tussen het bericht van de verdachte op de webpagina Hyves aan de tienjarige betrokkene en het vervolgens door hem gevoerde chatgesprek via het MSN-account van betrokkene met haar vader onder haar naam.

Categorie├źn: Chat, Identiteitsfraude, Sociale netwerksites, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , ,