Hoge Raad 4 december 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:2240

Hoge Raad 4 december 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:2240

Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. Te laste legging van “bepaald feit”?

Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte bericht heeft verspreid op Facebook met inhoud “IRIS(HERR’oplichter’assMAAMI”, waarbij een artikel is weergegeven over de behandeling van strafzaak tegen 21-jarige vrouw uit Hoogeveen. Hof heeft geoordeeld dat verdachte hiermee eer en goede naam van aangeefster heeft aangerand door “telastlegging van een of meer bepaalde feiten”. Dit oordeel is niet toereikend gemotiveerd, nu uit bewijsvoering niet zonder meer kan worden afgeleid dat uiting “IRIS(HERR’oplichter’assMAAMI” en/of de weergave van het artikel over de strafzaak tegen 21-jarige vrouw – van welk artikel inhoud niet uit bewijsvoering blijkt – zijn toegespitst op een of meer voldoende geconcretiseerde gedragingen van aangeefster. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Categorieën: Smaadschrift, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,