Hoge Raad 7 december 2010 (gewoonte kinderporno), LJN BN8215 (ECLI:NL:HR:2010:BN8215)Hoge Raad 7 december 2010 (gewoonte kinderporno), ECLI:NL:HR:2010:BN8215, LJN BN8215


Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk uit de gebezigde bewijsmiddelen afgeleid dat de verdachte gedurende de bewezenverklaarde periode van bijna drie jaren telkens afbeeldingen en films heeft gedownload, opgeslagen en bewaard in vele mappen, op twee harde schijven en op honderden dvd’s en dat hij aldus zijn bezit van die afbeeldingen en gegevensdragers in de loop van die periode heeft uitgebreid en aangevuld tot een verzameling die ongeveer 41.213 kinderpornografische multimediafiles bevat.
Daarvan uitgaande heeft het Hof kunnen oordelen dat de verdachte van in bezit hebben van die afbeeldingen en gegevensdragers als bedoeld in art. 240b Sr "een gewoonte heeft gemaakt" in de zin van het tweede lid van die bepaling.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory

Tags: , , ,