Hoge Raad 7 december 2012 (H&M vs. G-Star), LJN BX9018 (ECLI:NL:HR:2012:BX9018)Hoge Raad 7 december 2012 (H&M vs. G-Star), ECLI:NL:HR:2012:BX9018, LJN BX9018

Voor zover voor internetrecht van belang: Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn en die website mede is gericht op de Nederlandse markt, al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.


Categorie├źn: Auteursrecht, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, nocategory

Tags: , , ,