Hoge Raad 9 april 2019 (voltooid delict of poging), ECLI:NL:HR:2019:560

Hoge Raad 9 april 2019 (voltooid delict of poging), ECLI:NL:HR:2019:560

De enkele omstandigheid dat de verdachte blijkens bewijsmiddel met behulp van een scan-programma de website van de aangever op kwetsbaarheden heeft onderzocht, waarvan een aantal werd geblokkeerd en dat als gevolg daarvan ‘niet ondenkbaar is dat er een geslaagde aanval heeft plaatsgevonden’ volstaat niet voor het bewijs van binnendringen in de zin van art. 138ab Sr. De vermelding van aanvallen door middel van “cross site scripting” en “directory traversal” waarvan de werking niet nader is toegelicht maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat aldus zonder nadere motivering die ontbreekt in het midden blijft of de verdachte toegang heeft verworven door een technische ingreep of dat het bij een poging daartoe is gebleven.

Categorie├źn: Computercriminaliteit

Tags: , , , , , , , , ,