Hoge Raad 9 januari 2015 (PS2 is spelcomputer), ECLI:NL:HR:2015:30

Hoge Raad 9 januari 2015 (PS2 is spelcomputer), ECLI:NL:HR:2015:30

Bezwaar tegen kwalificatie van een PS2 als “videospel, van de soort gebruikt met een televisieontvanger”.

De PS2 werkt door middel van het lezen en verwerken van binaire data die zijn opgeslagen op de DVD-ROM, op de CD-ROM, op de geheugenmodule, op de eventueel aanwezige harde schijf en/of op een extern netwerk, zoals het internet. De USB aansluitpoorten maken het mogelijk om een toetsenbord, muis, printer en dergelijke eenheden aan te sluiten.

Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat het Hof met juistheid heeft geoordeeld dat de PS2, gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen, valt onder de omschrijving van postonderverdeling 9504 10 00 van de GN (“videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger”). De PS2 is bestemd voor het spelen van videospellen en wordt gebruikt met een televisieontvanger. Aan indeling van de PS2 onder post 9504 staat de GS-toelichting op post 9504 niet in de weg, omdat deze toelichting – naar redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is – ertoe strekt te voorkomen dat een automatische gegevensverwerkende machine die voldoet aan het bepaalde in aantekening 5 A op hoofdstuk 84 van de GN, wordt ingedeeld onder post 9504, enkel omdat deze kan worden geprogrammeerd voor het spelen van een videospel.

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , ,