Hoge Raad 9 januari 2018 (schietschijf in spel), ECLI:NL:HR:2018:24

Hoge Raad 9 januari 2018 (schietschijf in spel), ECLI:NL:HR:2018:24

Door verdachte gemaakt en online geplaatst computerspel waarin aangevers

figureren als schietschijven. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht

(meermalen gepleegd) als bedoeld in art. 285 Sr?

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is in een geval als het onderhavige vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige

omstandigheden is geschied dat bij de betrokkene in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat deze het leven zou kunnen verliezen (vgl. HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659, NJ 2005/448).

Het hof heeft vastgesteld – kort gezegd – dat het door de verdachte gemaakte computerspel met als titel ‘ [naam bedrijf aangevers] massacre IV ‘ online stond, dat de in de bewezenverklaring genoemde teksten en afbeeldingen op pagina’s die werden gebruikt binnen dat spel waren geplaatst, dat de bedoeling van het spel was om poppetjes en konijnen met daarop foto’s van de gezichten van de aangevers neer te schieten en dat tussen de verdachte en die aangevers een zakelijk geschil bestond.

Zonder nadere motivering die ontbreekt is het kennelijke oordeel van het hof dat bij de

aangevers in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat daadwerkelijk op hen zou worden geschoten en dat zij daarbij het leven zouden kunnen verliezen, niet begrijpelijk.

 

Categorie├źn: Bedreiging, Virtuele omgeving

Tags: , , , ,