Hoge Raad 9 september 2011 (Googelend Hof), LJN BR1654 (ECLI:NL:HR:2011:BR1654)Hoge Raad 9 september 2011 (Googelend Hof), ECLI:NL:HR:2011:BR1654, LJN BR1654

Voor zover voor internetrecht van belang: Het middel klaagt onder andere dat het hof in strijd heeft gehandeld met het beginsel van hoor en wederhoor, doordat het zijn beslissing heeft gebaseerd op gegevens die het heeft ontleend aan een eigen zoektocht op een internetsite over Smart FMS, zonder de bewindvoerder daarvan in kennis te stellen of de gelegenheid te bieden op die gegevens te reageren. Deze klacht is gegrond. Het hof heeft zijn beslissing kennelijk doen steunen op feitelijke gegevens die niet in het procesdossier voorkwamen, maar die het uit eigen beweging op internet heeft gevonden. Door die gegevens aan zijn beslissing ten nadele van de bewindvoerder ten grondslag te leggen, zonder dat deze de gelegenheid heeft gekregen van die gegevens kennis te nemen en daarop desgewenst te reageren, heeft het hof gehandeld in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor (vgl. HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR1654, LJN BP5612, NJ 2011/180).


Categorie├źn: Burgerlijk procesrecht, nocategory, Zoekmachineresultaat

Tags: , ,