HR 11 januari 2011 (All Cops Are Bastards), LJN BP0291 (ECLI:NL:HR:2011:BP0291)HR 11 januari 2011 (All Cops Are Bastards), ECLI:NL:HR:2011:BP0291, LJN BP0291

Het Hof heeft geoordeeld dat A.C.A.B. een afkorting is van All Cops Are Bastards en dat de betekenis van deze afkorting als een feit van algemene bekendheid heeft te gelden. Het was voor het Hof niet zonder meer duidelijk dat dit een feit van algemene bekendheid was. Het Hof heeft zich omtrent dat gegeven buiten het onderzoek op de terechtzitting om doen voorlichten.


Geen rechtsregel dwingt de rechter ertoe een algemeen bekend gegeven bij het onderzoek op de terechtzitting ter sprake te brengen. Indien echter niet zonder meer duidelijk is of het gaat om een algemeen bekend gegeven, behoort de rechter dat gegeven aan de orde te stellen bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting. De processen-verbaal van de terechtzittingen houden dienaangaande niets in.


Opmerking verdient nog dat het in dit verband moet gaan om een feit dat in Nederland van algemene bekendheid is. Daartoe is het aantal treffers bij het zoeken in alle, ook anderstalige, internetsites niet zonder meer redengevend. Hetzelfde geldt voor het aantal treffers van de gebezigde zoekmachine waarop het Hof zich heeft beroepen, zonder evenwel te verduidelijken op welke of wat voor soort internetsites die treffers betrekking hebben.


Volgt vernietiging van de bestreden uitspraak en terugverwijzing naar het Hof ‘s-Gravenhage.


Categorie├źn: nocategory, Strafrecht, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , ,