HR 17 april 2012 (SMScity credits), LJN BV9064 (ECLI:NL:HR:2012:BV9064)HR 17 april 2012 (SMScity credits), ECLI:NL:HR:2012:BV9064, LJN BV9064


Medeverdachte heeft via telefoon van een Stichting credits over laten zetten naar zijn email account, waarna verdachte deze tegoeden omzette naar beltegoed voor haar eigen telefoon.


In zijn nadere bewijsoverweging heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat de in de bewezenverklaring gebruikte term ‘credit’ moet worden opgevat in de economische betekenis die daaraan in het normale spraakgebruik wordt toegekend, te weten als gebruikseenheid om de daarmee aangeduide vorm van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren en in rekening te kunnen brengen. Het oordeel van het Hof dat, gelet op de functie die een ‘credit’ in deze economische betekenis in het maatschappelijk verkeer vervult, kan worden aangemerkt als een goed dat vatbaar is voor toe-eigening en dus voorwerp kan zijn van verduistering in de zin van art. 321 Sr en van heling als bedoeld in de art. 416 en 417bis Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9064, LJN BQ6575).


Categorie├źn: Goedsdiscussie in het strafrecht, Heling, nocategory, Strafrecht

Tags: , , , , , ,