HR 20 november 2009 (Opus Supplies vs. Thuiskopie), LJN BI6320 (ECLI:NL:HR:2009:BI6320)HR 20 november 2009 (Opus Supplies vs. Thuiskopie), ECLI:NL:HR:2009:BI6320, LJN
**BI6320**

Blanco informatiedragers worden via internet vanuit Duitsland verkocht aan Nederlandse consumenten. In de algemene voorwaarden wordt expliciet vermeld dat transport in opdracht van en in naam van de klant is – waardoor het kan zijn dat de klant in zijn land als importeur wordt gezien.


Naar de letter van het desbetreffende beding rust op de particuliere koper, als importeur van de informatiedragers in Nederland, de verplichting tot betaling van een billijke compensatie. Daardoor is zij in feite oninbaar. In dit licht rijst de vraag of voormeld resultaat verenigbaar is met de richtlijn, althans of de richtlijn ertoe noopt dit begrip ‘importeur’ ruimer op te vatten dan naar zijn taalkundige betekenis het geval zou zijn, door mede rekening te houden met de uiteindelijke, ook voor de bedrijfsmatig handelende verkoper kenbare, bestemming van de informatiedragers. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,