HR 26 mei 2009 (internetuitdraaien), LJN BH8590. (ECLI:NL:HR:2009:BH8590)
HR 26 mei 2009 (internetuitdraaien), LJN BH8590. (ECLI:NL:HR:2009:BH8590)

Verbeurdverklaring. Het Hof heeft o.m. “internetuitdraaien” verbeurd verklaard. HR: In cassatie kan niet zonder meer blijken dat het Hof wat betreft het oordeel dat het bewezenverklaarde (witwassen en drugsdelicten) (ook) met genoemde "internetuitdraaien" is begaan of voorbereid, heeft beraadslaagd en beslist n.a.v. het onderzoek t.t.z.. Het Hof had i.c. dat oordeel daarom dienen te verduidelijken. De HR doet om doelmatigheidsredenen de zaak zelf af.


Categorieën: Bewijs (strafrechtelijk), nocategory