HR 8 juli 2008 (Cablecrypt), LJN BC9192. (ECLI:NL:HR:2008:BC9192)
HR 8 juli 2008 (Cablecrypt), LJN BC9192. (ECLI:NL:HR:2008:BC9192)

OM-cassatie. Art. 326c Sr. “Gebruik maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden.” Gelet op de strekking van art. 326c Sr, te weten het voorzien in doelmatige bescherming tegen inbreuken op de economische belangen van degene die de bedoelde dienst tegen betaling aanbiedt, brengt een redelijke uitleg van deze bepaling mee dat onder “gebruik maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden” ook is begrepen het gebruik van een onderdeel van de aangeboden dienst waaraan – zoals i.c. – een zekere zelfstandige betekenis niet kan worden ontzegd. Aldus blijft immers nog altijd toegang in begrijpelijke vorm geboden tot de beschermde dienst. Daaraan doet niet af dat, zoals het Hof voorts heeft overwogen, het beeld moeilijk manipuleerbaar is, het programma slechts op de computer bekeken kan worden en het niet mogelijk is om een gedecodeerde vorm van Canal vast te leggen in het geheugen van het zogeheten PCTV programma, omdat deze omstandigheden slechts aspecten van het gebruiksgemak van een dienst betreffen. Uit hetgeen het Hof heeft overwogen volgt dat het Hof kennelijk is uitgegaan van een te beperkte uitleg van het in de tll voorkomende begrip “gebruik maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden.”


Categorieën: nocategory