HvJ 7 augustus 2018 (foto op werkstuk), ECLI:EU:C:2018:634

HvJ 7 augustus 2018 (foto op werkstuk), ECLI:EU:C:2018:634

Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat dit het plaatsen op een website omvat van een foto die eerder zonder beperkingen om het downloaden ervan te beletten en met de toestemming van de houder van het auteursrecht op een andere website is gepubliceerd.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's

Tags: , , , , ,