HvJ EG 26 maart 2010 (Bananabay), C-91/09HvJ EG 26 maart 2010 (Bananabay),
**C-91/09**

Art. 5 van de eerste Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) moet aldus worden uitgelegd dat de rechthebbende op een merk het een adverteerder mag verbieden, te adverteren met een met dit merk overeenstemmend zoekwoord, dat door deze adverteerder zonder zijn toestemming in het kader van een internetzoekdienst uitgekozen is, voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk gebruikt wordt, indien op basis van deze advertentie voor de doorsnee-internetgebruiker niet of slechts met moeite duidelijk is of de in de advertentie aangeprezen waren of diensten van de merkhouder of van een aan hem gelieerde onderneming of toch van een derde afkomstig zijn.


Categorie├źn: Merkenrecht, nocategory, Zoekmachine

Tags: , , , ,