HvJ EU 11 juli 2013 (Belgian Electronic Sorting Technology vs. Visys), C-657/11HvJ EU 11 juli 2013 (Belgian Electronic Sorting Technology vs. Visys), C-657/11

Artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame moeten aldus worden uitgelegd dat, in een situatie zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip „reclame” vallen zoals dit in deze bepalingen is gedefinieerd. De registratie van een domeinnaam als zodanig valt daarentegen niet onder dit begrip.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Metatags-keywords-AdWords, nocategory, Reclame

Tags: , , , , , ,