HvJ EU 15 april 2010 (Heinrich Heine), zaak C-511/08HvJ EU 15 april 2010 (Heinrich Heine), zaak
**C-511/08**

Volgens de algemene verkoopvoorwaarden van postorderbedrijf Heinrich Heine komt een vast bedrag van € 4,95 verzendingskosten ten laste van de consument en behoeft de leverancier dit bedrag in geval van herroeping niet terug te betalen. Is dit in strijd met art. 6 van de Richtlijn Verkoop op Afstand? Hof: Ja.


Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: Artikel 6, lid 1, eerste alinea, tweede volzin, en lid 2, van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling volgens welke de leverancier, in een op afstand gesloten overeenkomst, de kosten van verzending van de goederen mag aanrekenen aan de consument wanneer deze laatste zijn herroepingsrecht uitoefent.


Categorieën: E-commerce, nocategory

Tags: , , , , ,