HvJ EU 15 januari 2015 (Ryanair v. PR Aviation), zaak C-30/14

HvJ EU 15 januari 2015 (Ryanair v. PR Aviation), zaak C-30/14, ECLI:EU:C:2015:10

 

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat zij geen toepassing vindt wanneer een databank niet op grond van deze richtlijn wordt beschermd door het auteursrecht of door het recht sui generis, zodat de artikelen 6, lid 1, 8 en 15 van de richtlijn zich er niet tegen verzetten dat de maker van een dergelijke databank contractuele beperkingen stelt aan het gebruik ervan door derden, onverminderd het toepasselijke nationale recht.

Categorieën: Databankenrecht

Tags: , , , ,