HvJ EU 19 december 2019 (Tom Kabinet), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111

HvJ EU 19 december 2019 (Tom Kabinet), C‑263/18, ECLI:EU:C:2019:1111

De levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e‑book via een downloadlink valt onder het begrip „mededeling […] aan het publiek” en, meer in het bijzonder, onder het begrip „beschikbaarstelling van […] werken [van auteurs] voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

Categorieën: Auteursrecht, Boeken, Downloaden / uploaden

Tags: , , , , , ,