HvJ EU 22 januari 2015 (Pez Hejduk), zaak C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28

HvJ EU 22 januari 2015 (Pez Hejduk), zaak C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28

Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat de aangezochte rechter, als rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering waarmee wordt aangevoerd dat de door de lidstaat van die rechter gewaarborgde auteursrechten en naburige rechten van de auteursrechten zijn geschonden doordat beschermde foto’s beschikbaar zijn gesteld op een website die in het rechtsgebied van deze rechter kon worden geraadpleegd. Deze rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn eigen lidstaat.

 

 

Categorieën: Auteursrecht, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter

Tags: , ,