HvJ EU 3 oktober 2019 (Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland), zaak C‑18/18, ECLI:EU:C:2019:821

HvJ EU 3 oktober 2019 (Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland), zaak C‑18/18, ECLI:EU:C:2019:821

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”), in het bijzonder artikel 15, lid 1, ervan, moet aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staat dat een rechterlijke instantie van een lidstaat:

Categorieën: Notice-and-take-down, Positie tussenpersonen

Tags: , , ,