HvJ EU 7 maart 2013 (TV Catchup), zaak C-607/11HvJ EU 7 maart 2013 (TV Catchup), zaak C-607/11

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:


1) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending

– door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie,

– door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen,

– hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.

2) Voor het antwoord op de eerste vraag (of het recht van auteursrechthebbenden om mededeling van hun werk aan het publiek toe te staan of te verbieden ook van toepassing is) is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding door reclame wordt gefinancierd en dus een winstoogmerk heeft.

3) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Streamen

Tags: , , , ,